Fritt Militärt Forum Nr 1 2000 Tidkrift för Försvarsfrämjandet


Flyktingminnesvård i Trelleborg

Trelleborg var under 2:a världskriget centrum för många dramatiska händelser. Som exempel transiteringstransporterna mellan Tyskland och Norge, krigsfångeutväxling, Trelleborgsrederiernas fartygsförlisningar skapade stor sorg, senare den tragiska baltutlämningen till Sovjetunionen i Trelleborgs hamn.

Intensiteten ökade i slutet av kriget 1945, t. o. m. efter vapenstilleståndet. Civilia och militära flyktingar, sökte sig till sydsvenska kusten. Många omkom genom sovjetflygets bomb-, kanon- och kulspruteanfall, t.o.m. två veckor efter vapenstilleståndsdagen.

På havet utanför Travemünde dödades i anfall av brittiskt bombflyg över 8.000 människor, som genom greve F. Bernadottes förhandlingar avtransporterats från koncentrationsläger på två stora fartyg, detta några immar före kapitulationen.

Invalidmonumentet i Trelleborg över döda vid fångutväxlingar under första världskriget bekostades av privata insamlingar.

Avsikten är nu att med en enklare minnesvård, "strandad flyktingbåt", erinra om här nämnda och andra tragedier under andra världskriget, bland annat för att ge anhöriga till omkomna en plats att besöka, en värdig avslutning till minnet av 1900-talets tragedier.

Priset för minnesvården, utförd av konstnären Christer Bordin, är beräknad till 190.000 kronor. Institutioner och personer i flera länder stöder arbetet för minnesvård i Trelleborg.

Undertecknade representanter för kommittén vädjar nu om stöd för projektet genom bidrag. Andra medel kan tyvärr ej påräknas.

Alla bidragsgivare avses omnämnas på en hederstavla, såvida de ej avböjer detta.

Curt Ekholm, Uppsala
f d major, dr phil, forskare

Helmut Schulze, Trelleborg
direktör, forskare

Bankgiro: SHB 5271-8665
Postgiro: 37 44 41 - 4


Fritt Militärt Forum Nr 1 2000, © Försvarsfrämjandet 2000